Ponuka bytov

Prečo máme vegetačné strechy?

12.08.2021

Zelené strechy nie sú len imidž. Prispievajú k ekologickej, ekonomickej a trvalo udržateľnej mestskej výstavbe.

Mestá potrebujú dýchať

Zatiaľ, čo budov v mestách pribúda, miesto na zeleň sa ich výstavbou stráca. Takáto vysoká koncentrácia budov vedie k prehrievaniu klímy. Okrem toho tento teplý vzduch dvíha častice nečistôt a následne ich víri do celého prostredia, čím sa znečisťuje ovzdušie. Či sa nám to páči alebo nie, taká je každodenná realita v každom väčšom meste. Ekológovia priniesli veľmi zaujímavé a najmä funkčné riešenie. Ide o tzv. vegetačné - zelené strechy. 

V mnohých vyspelých krajinách sú už zelené strechy pri väčších budovách povinnosťou. 

Aj keď u nás tento ekologický trend ešte nie je taký zabehnutý, v niektorých svetových metropolách nájdete strechy rôznych farebností aj funkcií. Medzi krásne príklady modernej ekológie patria kultivované záhrady na chicagských mrakodrapoch, mestské farmy zasadené medzi hongkonské veže alebo strešná záhrada Princesshay. Tá je domovom pre vyše 100 000 včiel, desiatky ovocných stromov a bylinkové záhrady. Niektoré mestá, napríklad Kodaň a Oslo už dávnejšie prijali zásadu, že všetky strechy v meste majú byť vegetačné, nakoľko je to pre ich klimatickú oblasť ekologicky a ekonomicky najlepšie riešenie.

,,Zatiaľ, čo náklady na energie sa medzi mestami líšia, kanadská Národná rada pre výskum odhaduje, že zelená strecha môže znížiť použitie klimatizácie až o 75 percent”

 

foto: www.torontolife.com

Ich význam je priam fascinujúci


  • Dažďová voda sa ukladá v rastlinách, odkiaľ sa odparovaním vracia späť do ovzdušia a vytvára nový kyslík. 
  • V lete dokážu vegetačné strechy zachytiť do približne 90 % zrážok, v zime tak do 40 %. Zadržiavaním dažďovej vody pôsobia aj ako prirodzené vodné „filtre.” Znižujú množstvo vody v odkvapoch, čím ich menej zaťažujú počas obdobia dažďov. Zadržané zrážky sa potom pozvoľna odparujú a podľa potreby ochladzujú a zvlhčujú okolitý vzduch.
  • Sú významným čističom ovzdušia, nakoľko výrazne znižujú množstvo prachu a škodlivín. Redukujú aj produkciu mestského smogu, čím znižujú emisie skleníkových plynov.
  • Sú vhodným priestorom pre hmyz a včely. Tým výrazne pomáhajú pri udržiavaní hmyzej populácie aj v mestách.
  • Majú tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti. V zimnom období zamedzujú úniku tepla, v letnom pôsobia ako ochrana vnútorného priestoru proti nadmernej tepelnej záťaži. Celoročne vyrovnávajú teplotné výkyvy v cykle deň-noc vo vnútorných priestoroch a ekologickým spôsobom tak regulujú energetickú spotrebu budovy.
  • Slúžia ako ochrana pred hlukom z vonkajšieho prostredia (letecká doprava, priemysel).

Prúdy sa budú zelenať

Veríme, že aj naše zelené strechy a veľký park plný stromov budú maličkým prínosom a veľkou inšpiráciou k ekologickejšej a zdravšej budúcnosti Trnavy. Benefitov ,,zelenej" je predsa nespočetne veľa. 


Vaše Prúdy