Ponuka bytov

Veľkorysý vnútroblok

16.09.2021

Vnútrobloky sú in. Najmä tie, kde sa deti hrajú a dospeláci relaxujú. Presne taký bude aj ten náš. Neveríte? Presvedčte sa.

Celková architektúra aj využitie vnútroblokov si prechádzalo mnohými obmenami. Archeologické štúdie ich smerujú tisíce rokov späť, niekam do civilizácie údolia Indu. Nádvoria boli kedysi ústredným miestom osídlenia a posilňovali vnútorné vzťahy, zatiaľ, čo vonkajšiu časť udržiavali oddelene. V podstate boli ochrannou bariérou proti podnebiu, nepriateľom, zvieratám a podporovali sociálne interakcie. 

Keď sa ale posunieme niekam do 80. rokov, mnohým z nás sa vynorí spomienka na vtedajšie dvory medzi bytovkami. Tieto dvory obyvateľom poskytovali priestor, ktorý v byte nemali. Hriadky s kvetinami, prašiaky, sušiaky na bielizeň, pieskoviská, lavičky. Dvory - vnútrobloky boli funkčným priestorom a mali určité pravidlá. Napríklad s takým prášením kobercov v čase kľudu by ste u susedov asi nepochodili. Začiatkom 20. storočia sa s príchodom moderny využitie dvorov začalo meniť. Vtedajší tvorcovia chceli dať ľuďom viac, než len „dvor.” Chceli im dať priestor, a tak začali bytové projekty stavať ako voľne stojace budovy, oddelené veľkolepým priestranstvom. Jedným z týchto puristických pokusov bol aj projekt Fridricha Weinwurma - Unitas v Bratislave. Po tejto ére „prázdna" sa na vnútrobloky prestal klásť dôraz a začínali upadať.

 https://sk.wikipedia.org 

Našťastie si vnútrobloky po pár rokoch svoje miesto opäť vydobili, dokonca sa dá povedať, že ich najdôležitejšie obdobie práve prichádza. O ich rozvoj sa usilujú poprední stavitelia bytových komplexov aj samotní obyvatelia. Obyvatelia ich zveľadujú, pestujú tu kvietky, hľadajú spoločné aktivity alebo len relaxujú a priatelia sa. Kreativite sa medze nekladú. Vnútrobloky dokážu byť skutočne veselým a zmysluplným miestom. 

Miesto, kde sa ľudia zdravia

alebo aj „podľa dvora poznáš susedov.”

Náš každodenný život sa za posledné roky značne zrýchlil. Nikde to nie je viditeľnejšie ako v centrálnych mestských oblastiach, ktorou sú aj naše Prúdy. Preto pre nás bolo obzvlášť dôležité vytvoriť tu vnútroblok, ktorý bude akýmsi ostrovčekom pokoja. 

Nemyslíme tým iba dokonalý anglický trávnik a nedotknuteľnú lavičku. Myslíme taký ten skutočný dvor, na ktorom sa budú hrať deti, prechádzať obyvatelia každej generácie a naháňať štvornohí miláčikovia. Zeleň, detské ihrisko aj oddych

Jedna fínska štúdia zistila, že ideálny vnútroblok vzniká uváženým prepletením troch zón. Funkčnej, oddychovej a spoločenskej. Vytvorením týchto zón vzniká vo vnútrobloku harmónia a proporcionalita, čo prirodzene odráža aj medziľudské vzťahy. Touto štúdiou sa pri kreslení vnútrobloku nechali inšpirovať aj naši architekti. Výsledok bude potešením pre každého obyvateľa komplexu Prúdy. 


             Čo vo vnútrobloku nájdete:

 

  • Diferencovaná a ekologicky hodnotná výsadba zelene 
  • Bezpečné a moderné detské ihrisko uprostred vnútrobloku 
  • Tri spomínané zóny, oddelené výsadbou stromov a kvetov
  • Kvalitné osvetlenie na celom území Prúdy
  • Mimoriadne široké chodníky 
  • Priestranné územie vnútrobloku
  • Mnoho ďalších prvkov doplňujúcich identitu vnútrobloku 

 

Veríme, že sme nášmu vnútrobloku dali všetko, čo z neho spraví miesto, kde bude môcť každý zrelaxovať a nechať plynúť čas. To aká komunita tu vznikne bude už len na Vás, budúcich majiteľoch bytov. V každom prípade veríme, že Prúdy vytvoria silnú a láskavú komunitu. 

 

 

Vaše Prúdy