Akciové ceny

10 tipov, ako postupovať po kúpe nového bytu.

Zakúpenie nového bytu je symbolom nového začiatku. Aby ste mohli v pokoji a harmónii vstúpiť do tejto novej kapitoly, je dobré vedieť, čo všetko treba po kúpe bytu vybaviť. Tu je kompletný zoznam krokov, ktoré by ste nemali prehliadnuť po kúpe nového bytu.

1. Detailný preberací protokol: Zahŕňať by mal stav meračov, počet kľúčov, fotodokumentáciu a akékoľvek detaily týkajúce sa vybavenia bytu.

Čo by mal všetko obsahovať?

 • Stav spotreby elektrickej energie
 • Stavy meračov na radiátoroch
 • Stav teplej, studenej vody a plynu
 • Preberané kľúče a ich počet (od bytu, pivnice, schránky …)

Preberací protokol využijete aj pri prihlásení sa u správcu, čo je vaším ďalším krokom.

2. Komunikácia so správcom bytového domu: Zistite, kto je správcom bytového domu a vytvorte si s ním “kontaktný kanál”. Bude vám môcť poradiť v otázkach spojených s prevádzkou a správou bytového domu.

Samotným nákupom nového bytu sa stávate aj členom bytového spoločenstva a váš záväzok je uzavrieť zmluvu s príslušným správcom, čo je tiež vyžadované zákonom. Táto zmluva umožňuje dohodnúť sa na výške zálohových platieb, ktoré budete mesačne platiť za služby a prevádzku bytového domu. Je vhodné túto zmluvu uzatvoriť čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k bytu. Týmto spôsobom zabezpečíte hladký chod a transparentnú komunikáciu v rámci bytového spoločenstva.

3. Energie a plyn: Vyberte si dodávateľa, overte si podmienky zmluvy a postarajte sa o pripojenie k elektrine, plynu a vode.

Každá spoločnosť má svoje postupy, a preto je najlepšie dopredu si zistiť, aké to sú. Napríklad, niekde odhlásenie a prihlásenie môžete vybaviť telefonicky alebo elektronicky. Skvelý návod nájdete tu

Koncesionárske poplatky pre RTVS boli zrušené k 1. júlu 2023. Zrušenie týchto poplatkov bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky 17. februára 2023. Nový spôsob financovania RTVS bude zahŕňať ročný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % z HDP. Ak boli poplatky zaplatené predčasne, preplatok za rok 2023 bude vrátený v 2. polroku 2023. Podrobné informácie nájdete tu.

4. Zmena trvalého pobytu: Ak sa rozhodnete pre zmenu trvalého pobytu, navštívte príslušný úrad. Je to krok, ktorý ovplyvňuje mnohé ďalšie administratívne úkony.

Tento krok nie je povinný, ale ak sa rozhodnete zmeniť trvalý pobyt na novú adresu, môžete túto zmenu ohlásiť na miestnom obecnom alebo mestskom úrade. Pre tento proces budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

 • Občiansky preukaz
 • List vlastníctva (nie starší, ako 3 mesiace) alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra
 • Ak ste nadobudli váš byt aj so spoluvlastníkom, vyžaduje sa notársky overený písomný súhlas spoluvlastníka

5. Nový občiansky preukaz: Pri zmene trvalého pobytu nezabudnite aj na výmenu občianskeho preukazu.

 • Po zmene trvalého pobytu budete tiež potrebovať nový občiansky preukaz. Pre jeho vydanie môžete požiadať na Okresnom dopravnom inšpektoráte – Oddelenie dokladov. Pri tejto zmene je dôležité dodržať zákonnú lehotu 30 dní od zaevidovania novej adresy trvalého pobytu.
 • Na policajnom oddelení budete musieť podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu a preukázať sa potvrdením o zmene trvalého pobytu, ako aj pôvodným občianskym preukazom.

6. Informovanie poisťovní: Ohláste zmenu adresy v Sociálnej a Zdravotnej poisťovni.

 • Sociálna poisťovňa: Ak ste zamestnaný, váš zamestnávateľ má povinnosť oznámiť zmenu adresy Sociálnej poisťovni za vás. Túto zmenu by ste mali nahlásiť do 8 dní, takže je dôležité dodávať potrebné údaje čo najskôr. Ak ste živnostník, máte tiež povinnosť oznámiť zmenu trvalého pobytu Sociálnej poisťovni do 8 dní.
 • Zdravotná poisťovňa: Od roku 2017 už nie je nutné zmenu trvalého pobytu oznámiť zdravotnej poisťovni, ale odporúča sa tak urobiť na účely budúcej komunikácie. Túto zmenu môžete nahlásiť aj emailom alebo telefonicky, čím ušetríte čas a energiu.

7. Informácia inštitúciám: Po kúpe nového bytu je nesmierne dôležité informovať všetky relevantné inštitúcie o vašej zmene adresy. Zoznam inštitúcií, ktoré by ste nemali prehliadnuť, zahrňuje:

Banky: Vaše finančné transakcie, výpisy z účtu a ďalšie dôležité bankové dokumenty by mali smerovať na správnu adresu. Nezabudnite aktualizovať svoju adresu v každej banke, s ktorou máte zmluvu.

Školy: Ak máte deti, je dôležité informovať ich školu alebo školky o zmene bydliska. Tým zabezpečíte, že všetky školské informácie a správy smerujú na správne miesto.

Zamestnávateľ: Zmena adresy môže ovplyvniť aj vaše pracovné záležitosti, ako napr. výplatné pásky alebo iné pracovné dokumenty.

Poskytovatelia služieb: Môže ísť o dodávateľov internetu, televízie, telefónnych služieb a ďalších. Aktualizovaním adresy zaistíte nepretržitú kontinuitu služieb.

Vládne a štátne agentúry: Rôzne úrady, ako napríklad dopravný úrad, poisťovne alebo zdravotné poisťovne, by tiež mali byť informované o zmene adresy

8. Poplatky za odpad: Zabezpečte si registráciu a platby za komunálny odpad.

 • Aj tento bod spadá do vašej ohlasovacej povinnosti k poplatku za komunálny odpad, na ktorú máte 30 dní. 
 • Nahlásiť sa musíte v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
 • Jedná sa o jednorázový ročný poplatok, čiže platba sa vás bude týkať v nasledujúcom roku.

9. Daň z nehnuteľnosti: Nový byt znamená nové povinnosti. Overte si, ako sa vykazuje daň z nehnuteľnosti.

Máte aj ohlasovaciu povinnosť v súvislosti s daňou z nehnuteľnosti. Daňové priznanie týkajúce sa vášho nového bytu musíte podať na mestskom alebo obecnom úrade najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. Skvelé informácie nájdete tu

10. Poistenie bytu: Nič vás nemusí uistiť viac, ako kvalitné poistenie vášho nového domova.

Poisťovanie bytu je dôležité, najmä ak ste si ho kupovali pomocou hypotekárneho úveru. No aj v prípade, že ste si byt zakúpili vlastnými financiami, je vhodné zvážiť túto formu majetkovej ochrany.

Nový byt je novým začiatkom, a aj keď s ním prichádza pár úloh týkajúcich sa administratívy, nemajte obavy. Práve tento posledný krok vám zabezpečí kľudné a harmonické bývanie na ďalšie roky. :)

Tím Prúdy

Pozrite si tiež